Monthly Archives: July 2017

Bewijs dat de Bijbel fictie is?

handwritten-draft-of-the-bible-discovered-proves-work-of-fiction-m14717

Vorige week verscheen hier een online artikel met het opschrift: ‘Handwritten Draft of The Bible Discovered Proves Complete Work of Fiction: Shows how religious narratives progressed through revisions’. Dat verhalen in de overlevering de neiging hebben om te veranderen is een vaststaand feit. Dat auteurs van de Bijbel hun verhalen ieder op hun eigen manier navertelden… ook dat is waar, anders hadden we niet vier evangeliën gehad die op verschillende detailpunten van elkaar afwijken. Dat nu na een nieuwe vondst opzettelijke bewerkingen zouden aantonen dat de Bijbel pure fictie is, dat is dan wel weer sterk – dat riekt naar sjoemelsoftware uit het jaar nul. Maar het zit anders: aan het hele artikel zit een luchtje, en ik schreef op Facebook:

“Ik ben bang dat het artikel zelf fictie is. Zou het nu nog gaan over zeer vroege bijbelboeken in Hebreeuws, Aramees, Grieks of Latijn, dan zou ik nog eens beter lezen. Maar dit gaat over de Engelse King James vertaling uit 1611 (renaissance dus), en je zou dus hoogstens mogen beweren dat de Engelse vertaling niet deugde. Dat de bijbel daardoor een ‘book of fiction’ is, is een onzinnige conclusie. Het is het misschien wel, maar niet op basis van deze argumenten. Bovendien: nergens wordt deze vondst in de reguliere media bevestigd [herstel: toch wel, maar al 2 jaar geleden; zie naschrift]. De link in het artikel gaat naar een onveilige hackerssite. Kortom: in alle opzichten oppassen geblazen…

Ik vergat nog te zeggen dat de meegeleverde foto ook nogal onzinnig is. Waarom zou onze huidige paus Franciscus mismoedig staan kijken? Het gaat om de bijbel van de Anglicaanse kerk, en die heeft alle banden met Rome verbroken sinds 1534 (Hendrik VIII). Het is op de foto moeilijk te beoordelen welk handschrift er staat afgebeeld. Het betreft hoofdstuk 8 (Cap. 8) en de regels worden genummerd. Zo te zien gaat het inderdaad om Engels en om een (apocriefe?) bijbeltekst, maar ik kan het handschrift niet zo maar dateren. Het is geen perkamenten handschrift, maar een papieren, dus dat kan kloppen met de tijd. Echter, wat je op de linker pagina ziet, zullen geen aanwijzingen zijn in de zin van: “deze passage wel, deze passage anders etc.” Het zijn niet ongebruikelijke glossen: annotaties die uitleg geven bij de tekst (wij zouden het noten noemen). Kortom: ook de foto is uiterst suspect (en een montage).”

 

15KINGJAMES-master1050

NASCHRIFT: de vondst van het manuscript is overigens geen fictie, zoals uit dit serieuze artikel in de New York Times uit 2015 blijkt, maar geen van de sensationele gevolgtrekkingen is in dit artikel terug te vinden: alleen dat de vertalers begin 17e eeuw soms toch individueel te werk gingen in plaats van als een team, zoals opgedragen.

Leave a comment

Filed under Uncategorized